Combinova introducerar nu en fältmätare FD 10 som kan mäta och utvärdera lågfrekventa magnetfält (10 Hz – 400 kHz) på arbetsplatser enligt kraven som är specificerad i EU-direktivet och Arbetsmiljöverkets AFS 2016:3. Mätresultatet anges i % av de gällande insatsnivåerna.        

Combinovas FD 10 är en magnet- och el-fältsmätare framtagen för att kunna mäta och verifiera arbetstagares exponering för lågfrekventa magnetiska fält i enlighet med EU-direktivet 2013/35/EU.

EU har utfärdat direktivet 2013/35/EU om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med elektromagnetiska fält i arbetet. Medlemsländerna skall implementera direktivet som nationella  lagar och förordningar senast 2016-07-01. Arbetsmiljöverket har utfärdat föreskrifterna AFS 2016:3 Elektromagnetiska Fält som helt grundar sig på EU-direktivets krav.

FD 10 kan också mäta elektriska fält med en jordrelaterad mätmetod.
Denna mätmetod ger normalt högre värden än den i direktivet angivna metoden att mäta det ostörda elektriska fältet.

Field Detector 10

  • Tillverkare COMBINOVA
  • Artikelnummer: 43-01
  • Tillgänglighet: Beställningsvara
Broschyr