• Field Detector 1

FD 1 är ett instrument för mätning av magnetiska och elektriska växelfält (20Hz-2kHz). Instrumentet är utformat för noggranna och enkla mätningar i både arbetsmiljö och hemmiljö. Instrumentet är utrustat med en stor och lättläst LED-display (termometerskala) med en max-hold funktion.                                                              

FD 1 är ett effektivt verktyg för att studera resultatet av åtgärder för att minska elektriska och magnetfält. Resultat av vidtagna åtgärder kan omedelbart avläsas på displayen.

FD 1 kan användas för mätningar på alla typer av elektrisk utrustning som genererar lågfrekventa elektriska och magnetfält mellan 20Hz och 2kHz.
FD 1 är grundad på samma avancerade teknologi som alla andra av Combinovas instrument. Mikroprocessorteknik med digital kalibrering gör det möjligt för den analoga elektroniken att utformas utan justerbara komponenter. Detta resulterar i hög noggrannhet och långsiktig stabilitet.
De viktigaste egenskaperna hos FD 1 är:
  • Mäter både magnetiska och elektriska fält (20Hz-2kHz)
  • Lätt att använda. Tryck på en knapp och läs av resultatet på displayen
  • 3 -axelsystem för magnetfält
  • Jordrefererad mätning av elektriska fält.

Field Detector 1

  • Tillverkare COMBINOVA
  • Artikelnummer: 40-10
  • Tillgänglighet: Ej i produktion
Broschyr / Brochure

Manual (English)

Manual (Svenska)