Support & Garanti


Support

Om det uppstår problem med produkter som levererats av Combinova AB: var vänlig kontakta oss per telefon eller e-mail.

Telefon: +46-(0)8-627 93 10
E-mail: support@combinova.se

Om produkten behöver service eller skall kalibreras, kontakta oss för att få information om vart och på vilket sätt produkten skall skickas.

Garanti

Vårt garantiåtagande täcker kostnader för arbetstid och reservdelar vid fel som uppstår under normal användning såsom beskrivet i manualen.

Transport i samband med garantireparation omfattas inte av Combinovas garantiåtagande.

Följande garantitider tillämpas

  •     Combinova 2 år
  •     Chroma 1 år
  •     Coliy 1 år
  •     Meatest 1 år